Søg støtte

Søg

Sorggrupper på Bornholm


Donation

Projekt

Bedre Børneinddragelse

Børns Vilkår

Med en donation fra TrygFonden kan Børns Vilkår gennemføre projektet ”Bedre Børneinddragelse”, som skal styrke udsatte børn og unges inddragelse i deres egen kommunale sagsbehandling. Erfaringer fra BørneTelefonen hos Børns Vilkår viser, at mange børn oplever at blive overhørt og føler, at der bliver talt henover hovedet på dem, når der skal træffes beslutninger om deres sager i kommunen. Derfor vil Børns Vilkår afprøve et projektkoncept, som består af to dele. Den første del udgøres af et træningsforløb for ledelse og for sagsbehandlere med fokus på børneperspektivet af sagsbehandlingen. Den anden del består af tre kerneindsatser, som handler om at involvere børnene i praksis, nemlig i rammesætningen for møderne med kommunen, i handleplanen og i sagsbehandlernes refleksion over egen praksis. Den øgede involvering skal bidrage til mere kvalificeret rådgivning og bedre hjælp til de udsatte børn. Konceptet for ”Bedre børneinddragelse” bygger på et pilotprojekt fra 2012-2013, som også er finansieret af TrygFonden. Projektet løber over de næste fire år og forventes at omfatte 100-120 sagsbehandlere og over 6.000 børn i fire kommuner. TrygFondens donation dækker udgifterne forbundet med de første to år. TrygFonden har støttet projektet med 6.440.281 kr.

Tildelt støtte

6.440.281 kr.

2014

Modtager

Børns Vilkår

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet