Søg støtte

Søg

To førstehjælpskurser


Donation

Forskningsprojekt

Bedre data om trafikulykker

Aalborg Universitet

Denne donation går til at undersøge, om trafiksikkerheden for de bløde trafikanter kan øges ved, at akutmodtagelsernes registreringer af trafikulykker suppleres med selvrapportering fra de ulykkesramte. I Danmark er trafiksikkerhedsarbejdet baseret på politiets indberetninger af trafikulykker, men der er store mørketal, når der sammenlignes med Landspatientregistrets og dermed akutmodtagelsernes tal. Det betyder, at de sorte pletter i trafikken er svære at udpege på et statistisk sikkert grundlag, og dermed er det sværere at finde de forhold ved vejene, som nedsætter trafiksikkerheden. Projektet er forankret i Trafikforskningsgruppen med Center for Præhospital- og Akutforskning ved Aalborg Universitetshospital, de tre akutmodtagelser i Region Nordjylland og Regionens centraladministration som centrale medspillere. Der vil desuden blive etableret en følgegruppe med Vejdirektoratet, KL, Transport DTU, Rådet for Sikker Trafik og Havarikommissionen for vejtrafikulykker.

Tildelt støtte

996.188 kr.

2017

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende