Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Bedre kognition i hverdagen

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Midlerne går til at udvikle en pjece om håndtering af kognitive vanskeligheder ved bipolar lidelse (mani-depression). Cirka halvdelen af patienterne har hukommelses- og koncentrationsbesvær, som også mærkes i symptomfrie perioder. Pjecen skal give patienter og pårørende større forståelse samt hjælpe med konkrete redskaber til at leve med kognitive vanskeligheder. Målet er at reducere stress samt forbedre livskvalitet og arbejdsevne hos patienter med bipolar lidelse.

Tildelt støtte

93.555 kr.

2017

Modtager

Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Region

Landsdækkende