Søg støtte

Søg

Trivsel og fællesskab


Donation

Projekt

Bedre livskvalitet

Botilbuddet Guldblommevej 1, 8800 Viborg

På Botilbuddet Guldblommevej 1 bor psykisk sårbare mennesker. Flere af dem har problemer med overvægt og vanskeligt ved at komme ud at få motion og være sociale med andre. Med donationen kan botilbuddet anskaffe en romaskine og en crosstrainer, som skal fremme sundheden blandt beboerne gennem ugentlige træninger.

Tildelt støtte

17.648 kr.

2021

Modtager

Botilbuddet Guldblommevej 1, 8800 Viborg

Region

Midtjylland

Delmål

Sundere liv