Søg støtte

Søg

Migranter og psykisk sygdom


Donation

Projekt

Bedre lys mere liv.

CSU-Slagelse

Center for Specialundervisning i Slagelse (CSU) varetager specialundervisningen for borgere med handicap og funktionsnedsættelse i kommunerne Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø og Slagelse. Synsafdelingen på CSU-Slagelse oplever, at dårligt og tilstrækkeligt lys er en medvirkende faktor til, at børn og voksne med kroniske sygdomme og synsvanskeligheder ikke kan opretholde et selvhjulpent og aktivt liv. Med donationen ønsker CSU-Slagelse at optimere borgerens trivsel i hverdagen gennem et projekt, der skal styrke viden om og implementering af lys for synshandicappede. Donationen skal gå til etablering af et lyslaboratorium, udvikling af en applikation til forståelse af at være synshandicappet og udvikling af en transportabel værktøjskasse, som skal styrke arbejdet med lysudredninger i borgernes hjem og på institutioner.

Tildelt støtte

2.117.968 kr.

2016

Modtager

CSU-Slagelse

Region

Sjælland

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom