Søg støtte

Søg

Indkøb af 4 frigørelseshjelme


Donation

Forskningsprojekt

Bedre nat - bedre dag

Aarhus Universitet

Dette projekt skal undersøge, om musik kan bruges til at forbedre folks søvnkvalitet. Cirka en tredjedel af befolkningen oplever symptomer på insomni i form af vanskeligheder med at falde i søvn om aftenen, eller hvor de vågner om natten uden at kunne falde i søvn igen. Foruden at kæmpe med træthed og koncentrationsbesvær har mennesker med insomni større sygefravær og større risiko for ulykker i fx trafikken. Der er desuden en tæt sammenhæng mellem insomni og fysiske og psykiske lidelser såsom hjertesygdomme, diabetes, depression og angst. TrygFonden har tidligere støttet et projekt, der viste, at systematisk brug af musik kan forbedre søvnkvaliteten hos traumatiserede flygtning. Via et lodtrækningsforsøg over tre uger vil dette projekt undersøge, om musik også kan hjælpe mennesker med insomni. Effekten vil blive målt på bl.a. deltagernes søvnkvalitet, daglige velbefindende, angstniveau og depressive symptomer. Projektet er et samarbejde mellem Music in The Brain gruppen, Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet, Neurofysiologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital samt Sleep and Cognition-afdelingen ved VU University Medical Center i Amsterdam.

Tildelt støtte

624.397 kr.

2014

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende