Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Bedre og længere livskalitet

Frivillig forening NU HYGGER VI

Foreningen NU HYGGER VI har ca. 90 medlemmer i alderen 55-88 år. Foreningen arbejder på frivillig basis for at skabe tilbud til handicappede, demente og pårørende, udsatte, ensomme og ældre borgere i Egedal Kommune. En eftermiddag om ugen har foreningen mulighed for at bruge motionsrummet og alle bassiner i Ølstykke Svømmehal. Formålet er at skabe livsglæde, motion og hygge, og foreningen bestræber sig på, at der skal være plads til alle 60+ årige, der har behov for genoptræning, motion og socialt samvær. Med donationen kan aktiviteterne fortsætte i 2023.

Tildelt støtte

35.500 kr.

2022

Modtager

Frivillig forening NU HYGGER VI

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår