Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Projekt

Bedre Psykiatri Ungdom Aalborg

Bedre Psykiatri Ålborg

At være pårørende til psykisk syge kan være opslidende og tage hårdt på de nære omgivelser og relationer. Bedre Psykiatri i Aalborg er en forening, der blandt andet afvikler pårørendegrupper for børn af psykisk syge. Ved at deltage i en gruppe har de pårørende mulighed for at dele oplevelser og frustrationer samt møde ligestillede. For at øge synligheden og antallet af deltagere i pårørendegrupperne går denne donation til bl.a. reklamespot i fodboldklubben Aalborg Freja og forskellige events.

Tildelt støtte

30.000 kr.

2017

Modtager

Bedre Psykiatri Ålborg

Region

Nordjylland

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati