Søg støtte

Søg

Rådgivning voldsudsatte børn


Donation

Projekt

Bedre trivsel for pårørende

Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre

Pårørende til personer, der lever med psykiske lidelser, befinder sig ofte i en situation, hvor de må varetage mange roller i forhold til den psykisk udsatte og i forhold til behandlingssystemet og øvrige offentlige instanser. Det indebærer, at de kan komme til at befinde sig i en stresssituation, hvor egne behov ikke kan tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. Mange pårørende ender derfor i en situation, hvor de selv får nedsat livskvalitet. Med donationen vil Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre etablere samtalegrupper, kursusforløb og mindfulness for pårørende, så de bedre kan varetage opgaver for deres nære psykisk syge og styrke egen trivsel.

Tildelt støtte

195.000 kr.

2021

Modtager

Bedre Psykiatri Roskilde/Lejre

Region

Sjælland

Delmål

Sundere liv