Søg støtte

Søg

Sikker B&U træning i vandski


Donation

Projekt

Bedre ulykkesdata

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Der har i mange år været stort fokus på trafiksikkerhed i Danmark, men det kan være meget svært at indhente tilstrækkelige og gode data om ulykker. Med inspiration fra Norge skal dette projekt gøre ulykkesdata fra 112-opkald og ambulancekørsler let tilgængelige. Med projektet vil især ulykker med bløde trafikanter og eneulykker blive registreret i langt højere grad end i dag, og det vil blive muligt for alle at se, hvor og hvornår forskellige typer af ulykker er sket og at vise dette løbende. Fx vil man som kommune eller borger kunne se, hvor der hyppigt sker trafikulykker i ens lokalområde. Denne viden om geografisk og tidsmæssig koncentration af ulykker vil kunne bruges til at målrette den forebyggende indsats på trafiksikkerhedsområdet. Projektet bygger på software udviklet af Helsedirektoratet i Norge og skal i første omgang gennemføres som et pilotprojekt i Region Hovedstaden. På basis af erfaringerne med dette pilotprojekt kan det overvejes at udvide projektet til resten af landet og at udvide med data på eksempelvis drukneulykker, hjertestop eller brand.

Tildelt støtte

978.458 kr.

2015

Modtager

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Sikker i trafikken