Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Bedre unge pårørende

Bedre Psykiatri ungdom

At være pårørende til en person med psykisk sygdom er særligt udfordrende for unge mennesker, der udover at finde det svært at udfylde pårørenderollen tilstrækkeligt, selv kan opleve store udfordringer i denne periode i livet. Denne donation går til et projekt, der har til formål at udvide kapaciteten af allerede eksisterende pårørendegrupper, så endnu flere unge mellem 18 og 30 år kan få glæde af tilbuddene. Pårørendegrupperne består af sparringsgrupper med fokus på samtale og erfaringsudveksling samt af kropsgrupper med fokus på samtale og erfaringsudveksling og på kropsterapeutiske øvelser. Forløbene ledes af andre unge i aldersgruppen, som er uddannet i foreningen og oftest selv har erfaring med pårørenderollen. Grupperne fungerer derfor som et forum for ligesindede, hvor unge pårørende kan indgå i sociale fællesskaber og få gavn af hinanden. Målet er at forebygge, at unge pårørende selv udvikler psykiske lidelser og ruste dem til at håndtere pårørenderollen. Projektet løber over to år, og ønsket er at gennemføre 30 gruppeforløb med fire til otte deltagere i hver gruppe.

Tildelt støtte

600.000 kr.

2016

Modtager

Bedre Psykiatri ungdom

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed