Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus 2019


Donation

Forskningsprojekt

Behandling af svær funktionel lidelse

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til at undersøge effekten af et behandlingsforløb for patienter med svær funktionel lidelse med to forskellige behandlinger. Den ene type behandling omfatter uddannelse og rådgivning af patienten i en patientskole, hvor de får kvalificeret viden om deres sygdom og hjælpeværktøjer til at håndtere den, samtidig med at de møder andre patienter med lignende problemer. Den anden er medicinsk behandling. Svær funktionel lidelse er karakteriseret ved talrige vedvarende og invaliderende symptomer uden umiddelbar forklarlig grund. Smerter og træthed er de hyppigste symptomer, og lidelsen medfører markant nedsat livskvalitet og stor risiko for at miste kontakten til arbejdsmarkedet. I de seneste år er behandlingsmulighederne for svær funktionel lidelse blevet væsentligt bedre i takt med øget forskning samt den nylige oprettelse af behandlingssteder i alle Danmarks regioner. De dokumenterede behandlinger, der findes, kræver imidlertid ofte højt specialiserede terapeuter eller er kun egnet til udvalgte patienter. Forskergruppen ønsker derfor at undersøge, hvorvidt det er muligt at justere behandlingsformerne, så de kan leveres af mindre specialiserede fagpersoner til en bredere patientgruppe og med et lavere ressourceforbrug. I et lodtrækningsforsøg med over 400 patienter vil de undersøge effekten af henholdsvis patientskole og medicinsk behandling både hver for sig og i kombination. Målet er at give behandlingscentrene en model for valg af behandling til den sværest stillede gruppe af funktionelle patienter, så flere får den hjælp, der giver de bedste resultater.

Tildelt støtte

4.886.216 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende