Søg støtte

Søg

Førstehjælpsudstyr


Donation

Forskningsprojekt

Behandling: irritabel tyktarm

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til et projekt, der skal forbedre behandlingen af unge og voksne med funktionelle mavelidelser som irritabel tyktarm. Mindst hver 10. barn, ung eller voksen lider af funktionelle mavelidelser, hvor de bl.a. plages af mavesmerter, kvalme, opstød og oppustethed, uden der kan påvises en veldefineret organisk årsag. Symptomerne kan medføre social isolation og stort sygefravær fra skole eller arbejde. Den videnskabelige litteratur peger på, at der er markant bedre dokumentation for psykologisk behandling, som fokuserer på at bedre uhensigtsmæssig undgåelsesadfærd pga. symptomerne, end for diæt og medicin. I Sverige er der udviklet tre internetbaserede psykologiske behandlingsprogrammer til forskellige aldersgrupper, som har vist sig at være effektive i forhold til symptomreduktion og omkostningseffektive. Forskerne vil derfor oversætte og tilpasse de svenske programmer til en dansk kontekst og teste programmerne i et pilotstudie. Målet er bl.a., at patienterne skal opleve færre symptomer, bedre funktion i hverdagen og højere livskvalitet.

Tildelt støtte

3.050.256 kr.

2020

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende