Søg støtte

Søg

Sommerlejr og sommerudflugt


Donation

Forskningsprojekt

Behandlingsordningens effekt

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden

Denne donation går til at evaluere, om den forstærkede behandlingsindsats over for seksualdømte, som Folketinget initierede i 1996, har fået risikoen for fornyet kriminalitet til at falde. En ikke ubetydelig andel af seksualdømte fortsætter med at begå overgreb efter løsladelse, og for at mindske kriminaliteten blandt gengangere er der indført psykologisk-psykiatrisk behandling af seksualdømte. Behandlingsordningen er primært målrettet personer dømt for seksuelle overgreb på børn og har kriminalitetsforebyggelse som det primære formål. Behandlingsordningen blev i 2001 gjort permanent. Indsatsen består i psykiatrisk-sexologisk og evt. medicinsk behandling kombineret med afsoning eller tilsyn fra Kriminalforsorgen.

Tildelt støtte

593.015 kr.

2019

Modtager

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Et liv uden kriminalitet