Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Beredskabet banker på

Unge i Beredskabet (ved Danske Beredskaber)

Donationen går til en indsats, der skal skabe opmærksomhed på røgalarmer og brandforebyggelse i befolkningen. Flere fungerende røgalarmer i private hjem og et øget fokus på at klæde borgerne på til at forebygge brand kan være medvirkende til færre dødsbrande. Beredskabet ønsker derfor, at det lokale brandkadet-/ungdomsbrandkorps går rundt i et udvalgt boligområde og banker på hos borgere for at komme i dialog om brandforebyggelse og opsætte røgalarmer hos dem, der ingen har. De unge brandkadetter uddeler materiale fra Brandsikker Bolig om brandforebyggelse, og de kan gøre opmærksom på konkret brandfare i hjemmet. Indsatsen skal køre i 2021-2024, hvor målet er at opsætte/tjekke 4.400 røgalarmer. Indsatsen gennemføres af Danske Beredskaber sammen med Unge i Beredskab. Derudover bidrager Falck og Beredskabsforbundet samt Brandsikker Bolig, og det langsigtede mål er, at der skabes en lokal forankring af indsatsen ved et samarbejde mellem det respektive beredskab og boligselskab.

Tildelt støtte

391.924 kr.

2021

Modtager

Unge i Beredskabet (ved Danske Beredskaber)

Region

Landsdækkende