Søg støtte

Søg

Samaritervagt til Motionsløb


Donation

Forskningsprojekt

Børn af psykisk syge

Psykiatrisk Center København

Det kan være meget belastende for børn at vokse op med en forældre, der lider af en svær psykisk lidelse såsom skizofreni. Forælderens sygdom kan gøre det svært at vise omsorg og interesse for barnet, hvilket på sigt kan have konsekvenser for barnets trivsel og sundhed. Der findes kun begrænset forskning om disse børns opvækst, hvilket kan være problematisk, når der skal igangsættes nye interventioner. Formålet med denne donation er derfor en videnskabelig kortlægning af børnenes basale opvækstforhold, der kan skabe grundlaget for interventionsprojekter i fremtiden. På baggrund af registerdata fra perioden 1977-2010 vil Psykiatrisk Center København sammenligne forholdene for børn af forældre med svære psykiske lidelser og børn af raske forældre. Undersøgelsen vil kortlægge, hvad der bliver af børnene, deres anbringelsesomfang og funktionen af eksisterende hjælpeforanstaltninger.

Tildelt støtte

959.189 kr.

2013

Modtager

Psykiatrisk Center København

Region

Landsdækkende