Søg støtte

Søg

Tryghed på Elstarvej


Donation

Projekt

Børn og unge som pårørende

Aarhus Universitetshospital

Hvert år oplever 86.000 børn og unge i Danmark at blive pårørende til en alvorlig syg voksen. Hele familien er under pres i en sådan situation, og forældre og andre voksne i familien kan have vanskeligt ved at give børnene og de unge den nødvendige omsorg. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge, som bl.a. peger på særlige forhold, når det er børn og unge, der er pårørende. Dog viser en undersøgelse, at syv ud af 10 børn og unge stadig føler sig overset. På de fire intensivafdelinger på Aarhus Universitetshospital ønsker man derfor at forbedre forholdene og uddanne personalet, så de bedre kan tale med og støtte børn og unge. I dette projekt skal der udvikles informationsmateriale og indkøbes bl.a. legetøj til pårørenderummet, og personalet skal trænes i at etablere en dialog og give børn og unge en alderssvarende information. Forældre og andre voksne omkring børn og unge skal endvidere støttes og have kendskab til mulighederne for at blive henvist til professionel hjælp. Indsatsen skal fremover være en fast del af oplæringen af nyt personale på afdelingerne, og erfaringerne skal videreformidles i fagkredse til inspiration for andre hospitaler.

Tildelt støtte

373.000 kr.

2015

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet