Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Børn på flugt

Red Barnet Ungdom

Antallet af flygtningebørn i Danmark er mere end tredoblet de seneste to år og udgør nu 44 pct. af alle flygtninge. Det er veldokumenteret, at børn, der vokser op i det danske asylsystem, har stor risiko for at få alvorlige og vedvarende psykiatriske lidelser, der hindrer barnet i at komme sig over den traumatiske flugt og få et meningsfuldt liv med arbejde, venner og familie. Forskning viser, at man kan styrke børns psykiske sundhed og udvikling ved at opbygge og introducere dem for sociale netværk og positive relationer. Denne donation går til udvidelse af Red Barnet Ungdoms Flygtningeindsats, der tager udgangspunkt i børns ret til fritid, og som skal skabe sociale frirum med positiv voksenkontakt, meningsfulde aktiviteter og socialt netværk. Målgruppen for indsatsen er drenge og piger i alderen 6-17 år på landets asylcentre og hjemmeboende børn i alderen 6-12 år fra flygtningefamilier med midlertidig opholdstilladelse i landets kommuner. Red Barnet Ungdom har siden 2007 drevet faste aktiviteter på landets asylcentre og har i dag cirka 275 frivillige mellem 18 til 30 år tilknyttet flygtningeindsatsen og når årligt cirka 600 børn i alderen 6 til 17 år. Målet med donationen er at modvirke traumatisering og øge trivslen hos børn og unge asylansøgere.

Tildelt støtte

7.204.109 kr.

2016

Modtager

Red Barnet Ungdom

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet