Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

BørneBasket i Brønderslev

BørneBasketFonden

BørneBasketFonden har til formål at bevæge børn gennem basketball og øge interessen og kendskabet til sporten. Foreningen har udviklet en metode, hvor de etablerer BørneBasket-klubber på folkeskoler, så børn fra 0.-5.-klasse kan deltage i sporten under og efter skole til gavn for både ressourcestærke og socialt udsatte børn. For at kunne bidrage til øget fællesskab og sammenhæng med særligt fokus på udsatte og foreningsuvante børn, er nye lokale BørneBasket-klubber i Vendsysselområdet ved at blive etableret. Dette projekt vil støtte med metodeudvikling og relationsopbygning, der skal hjælpe trænere, frivillige og institutioner i opstarten af de nye klubber. Derudover vil der være særligt fokus på at ansætte en deltids-relationsopbygningskonsulent, der skal stå for den første kontakt til skoler og foreninger, der kan gøre dem klar til arbejdet med de socialt udsatte børn. Det anslås, at godt 125 børn fra udsatte boligområder vil kunne kontaktes og have mulighed for at få glæde af klubbernes tilbud over projektets treårige periode.

Tildelt støtte

234.000 kr.

2020

Modtager

BørneBasketFonden

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start