Søg støtte

Søg

Sikre og synlige elever


Donation

Projekt

BørneBasket i udsatte områder

BørneBasketFonden

BørneBasketFonden arbejder for at flytte den organiserede idræt tættere på danske børn i tæt samarbejde med SFO’er og skoler. Foreningen har udviklet en model, hvor de etablerer BørneBasket-klubber på folkeskoler, hvor børn i 0.-5. klasse kan deltage under og efter skole. Dette har været med til at bringe foreningsaktiviteter derhen, hvor børnene er, hvilket har vist sig at virke på både ressourcestærke og socialt udsatte børn. Foreningen laver årligt aktiviteter for mere end 10.000 børn. Med denne donation ønsker fonden at starte nye lokale BørneBasket-klubber i udsatte boligområder i København, da det vurderes, at der her er en stor procentdel af foreningsløse børn, der kunne have gavn af at deltage i et fællesskab omkring en holdsport. Projektet omhandler metodeudvikling og relationsopbygning, der skal hjælpe trænere, frivillige og institutioner i opstarten af de nye klubber. Det forventes, at der gennem projektet de næste tre år vil blive etableret minimum 12 bæredygtige BørneBasket-afdelinger på skoler i socialt udsatte boligområder i Hovedstadsområdet med cirka 50 medlemmer pr. lokation. Når børnene fylder 12 år, vil trænerne i BørneBasket-klubberne hjælpe dem i overgangen til den nærmeste basketballklub.

Tildelt støtte

917.400 kr.

2017

Modtager

BørneBasketFonden

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start