Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

BørneBasket i udsatte områder

BørneBasketFonden

Fysisk aktivitet i barndommen grundlægger sunde vaner for resten af livet. I BørneBasket-Fonden arbejdes der for at engagere børn i det organiserede idrætsforeningsliv. Foreningen har udviklet en model, hvor foreningen etablerer BørneBasket-klubber på folkeskoler, hvor børn i 0.-5. klasse kan deltage i og efter skole. Foreningen har tidligere vist sig at have en positiv virkning på deltagelsen blandt både ressourcestærke og socialt udsatte børn. BørneBasket-Fonden er i færd med at starte nye lokale BørneBasket-klubber i udsatte boligområder i Aalborg. Målgruppen for projektet er børn i alderen 6 til 12 år, og det forventes, at der gennem projektets treårige periode vil opnås kontakt til ca. 200 børn. Gennem projektet etableres minimum fire BørneBasket-afdelinger på skoler i socialt udsatte områder med gennemsnitligt 50 medlemmer pr. lokation.

Tildelt støtte

367.250 kr.

2017

Modtager

BørneBasketFonden

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start