Søg støtte

Søg

Sikkerhed i regnvandsbassiner


Donation

Projekt

Børneinddragelse

Social Talks

Denne donation går til et projekt, der skal bygge bro mellem forskning og praksis i indsatser målrettet børneinddragelse i kommunerne. Børneinddragelse er kompleks, og der findes stadig mange børn, som aldrig bliver inddraget i egen sag, eller hvor børnenes stemme ikke bliver tillagt betydning. Inspireret af TED Talk-konceptet vil Social Talks formidle viden om børneinddragelse på en lettilgængelig måde til fagprofessionelle, bl.a. om betydningen af at inddrage børnene, gode eksempler fra kommunerne og ny forskning. Der produceres fire talks med førende praktikere og forskere, som efterfølgende vil blive lagt på Social Talks’ digitale platform sammen med digitale læringskit med øvelser, som de fagprofessionelle kan bruge i kommunerne. Formålet er at fremme, at flere børn bliver inddraget og hørt i deres sager. Social Talks er pr. 15. januar 2021 blevet en almennyttig forening.

Tildelt støtte

305.900 kr.

2020

Modtager

Social Talks

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start