Søg støtte

Søg

Uddannelsesdage 2022


Donation

Projekt

Børn/unge pårørende

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Søskende til børn med hjerneskade kan føle sig overset, fordi familiens fokus er på den hjerneskadede søster eller bror, og det kan bl.a. resultere i blandede følelser over for den hjerteskadede søskende. Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland er en del af en landsdækkende forening og dækker 535 familier, hvoraf de 384 er bosiddende i Aarhus. De arbejder for at give hjerneskaderamte og deres pårørende tilbud om støtte og hjælp til at omstille sig til en ændret tilværelse og til at skabe kontakt til og samarbejder med myndigheder, institutioner og fagprofessionelle. I 2015 etablerede foreningen et tilbud til ”de glemte unge” mellem 17-24 år fra familier med hjerneskadede. Evalueringen var meget positiv, og derfor ønsker foreningen med dette projekt at fortsætte tilbuddet og udvide det til børn og unge i alderen 6-25 år med tilbud målrettet til tre forskellige aldersgrupper. Målet er at fremme søskendes trivsel ved at give dem større viden om hjerneskade og samtidig skabe et rum for, at børnene kan bearbejde de følelsesmæssige reaktioner og problemstillinger, de møder i deres hverdag.

Tildelt støtte

130.200 kr.

2015

Modtager

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Region

Midtjylland