Søg støtte

Søg

Indkøb af VHF radio og GPS


Donation

Projekt

Brandkadetter i Odsherred

Odsherred Kommune

I samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen etablerede Odsherred Kommune i begyndelsen af 2016 et brandkadetforløb for udsatte og sårbare unge. De unge uddannes i brandsikkerhed, førstehjælp og brandslukning gennem 12 uger og får efterfølgende tilbudt en 12-ugers praktik. Efter gennemførslen af forløbet indgår de unge i brandkadetkorpset, hvor de bl.a. fungerer som ambassadører for andre unge. Foreløbigt har 48 gennemført forløbet, og erfaringerne er meget positive. De unge får bl.a. større selvtillid og øgede muligheder for at gennemføre deres uddannelse. Med denne donation ønsker Odsherred Kommune derfor at fortsætte projektet i 2018.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2018

Modtager

Odsherred Kommune

Region

Sjælland