Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Brandsikkert botilbud

Beredskabsstyrelsen

Donationen går til et projekt, der skal forebygge brandulykker på botilbud. Hvert år omkommer 50-80 personer ved brand i Danmark. Der er godt 150 hændelser ved brand eller overhængende fare for brand på botilbud årligt. Dette medfører en op til seks gange højere risiko for borgere i botilbud set i forhold til den generelle befolkning. Beredskabsstyrelsen vil derfor i samarbejde med Beredskab Fyn, Københavns Professionshøjskoles Katastrofe- og Risikomanageruddannelse, kriminal psykolog Charlotte Kappel samt ledere og medarbejder på botilbud udvikle et kursus, som skal klæde medarbejdere og ledere i botilbud på til at forebygge og håndtere de særlige opgaver som medarbejderne har ved brand. Der skal bl.a. også udvikles en beredskabspakke med informationsmateriale og action cards til botilbud, og udvikles øvelsesscenarier, som kan gennemføres uden at opskræmme psykisk udviklingshæmmede beboere. Der er tale om et pilotprojekt, der efter planen skal integreres i det eksisterende tilbud Brandsikker Bolig. Herudover vil KL, Socialpædagogernes Landsforbund og TrygFonden blive inviteret til at deltage i styregruppen for projektet.

Tildelt støtte

890.444 kr.

2020

Modtager

Beredskabsstyrelsen

Region

Landsdækkende