Søg støtte

Søg

Indkøb af CPR Training Sim.


Donation

Projekt

BREAKOUT

Foreningen Misbrugsportalen

Det skønnes at der i Danmark lever 33.000 misbrugere, hvoraf ca. 20 % søger om behandling. Mange misbrugere falder dog fra, da det i tiden mellem henvendelse og behandling er svært for dem at bibeholde motivationen. Misbrugsportalen er en forening, der siden 2011 har arbejdet for at unge misbrugere får adgang til den hjælp, som de har brug for. Foreningens mål er at flere søger hjælp i et tidligt stadie, og at flere bliver stoffrie efterfølgende. Misbrugsportalen har på de år, den har eksisteret, oparbejdet en stærk profil med indsatser, der mangler i de offentlige tilbud. Indsatserne dækker blandt andet over online rådgivning, anonym telefonrådgivning og pårørendegrupper. Dette projekt adresserer de unge misbrugere i Københavns Kommune. De unge vil ved første henvendelse til et kommunalt misbrugscenter blive tildelt en indsatsgruppe af fagpersoner, der skal vedligeholde fokus på at blive misbrugsfri. Den unge vil indgå i ugentlige gruppesamtaler med andre unge misburgere, og vil kunne kontakte Misbrugsportalen uden forudgående henvisning. Donationen fra TrygFonden skal gå til gennemførelse af det tre-årige modelprojekt.

Tildelt støtte

3.000.000 kr.

2014

Modtager

Foreningen Misbrugsportalen

Region

Landsdækkende