Søg støtte

Søg

Styrk børns sociale kompetence


Donation

Projekt

Brobyggeruge 2. etape

Foreningen Brobyggerne

Foreningen Brobyggerne arbejder for at styrke den demokratiske samtale i samfundet, blandt andet gennem brobyggeruger i grundskolerne. Brobygger-temaugerne skal gøre skoleeleverne bevidste om deres egne fordomme og gøre dem bedre til at indgå i dialoger. Målet er at forebygge dæmonisering. Det aktuelle projekt vil klæde 40 lærere for 4.-8. klasser på til ”brobyggerundervisning”, så de på egen hånd kan undervise i temaet og som ambassadører inspirere andre lærere til at bruge metoden. Effekten af undervisningen skal dokumenteres gennem spørgeskemaer, observationer og kvalitative interviews med elever og lærere. Desuden skal der arbejdes på at forankre brobyggerugerne på flere skoler på nationalt plan.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2019

Modtager

Foreningen Brobyggerne

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start