Søg støtte

Søg

PårørendeRådgivningen


Donation

Projekt

Bustur til Sprogø

Epilepsiforeningen kreds Sydvestjylland

Epilepsiforeningen Sydvestjylland vil med denne donation afvikle en bustur til Sprogø for sårbare familier og personer berørt af epilepsi. Turen vil give målgruppen et frirum til at være sammen uden frygt for, at eventuelle anfald vil støde folk væk. På turen kan de under uformelle rammer møde andre med epilepsi, og en bustur giver grobund for uformelle kontakter og løs snak. Der vil være fællesspisning, spadseretur på Sprogø og lejlighed til at møde nye mennesker og danne nye kontakter.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2019

Modtager

Epilepsiforeningen kreds Sydvestjylland

Region

Syddanmark