Søg støtte

Søg

Café Oasen


Donation

Projekt

Café Oasen

Silkeborg Oasekirke

Silkeborg Oasekirke er en luthersk frimenighed på folkekirkeligt grundlag, som har mange indsatser for socialt udsatte borgere. Frimenigheden afholder blandt andet arrangementer ved jul, påske og i sommerferien, ligesom de tilbyder praktisk hjælp i hjemmet, økonomisk rådgivning, kontaktfamilier til flygtninge, familiehjælp til sårbare gravide og vandreture med mentor eller besøgsven. Med denne donation ønsker Silkeborg Oasekirke at åbne Café Oasen, som skal være et dagtilbud for udsatte og/eller ensomme kvinder i Silkeborg. Formålet med dette projekt er at give disse kvinder støtte, rådgivning og motivation til at mestre deres liv og overkomme de problemer, de måtte have. Caféen vil være åben en gang om ugen i tidsrummet 10 til 14, så kvinderne har mulighed for at komme alene uden deres børn. Derudover vil det være muligt for kvinderne at få besøg af projektlederen uden for caféens åbningstider. Det er planen, at caféen åbner i efteråret 2017.

Tildelt støtte

434.000 kr.

2017

Modtager

Silkeborg Oasekirke

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle