Søg støtte

Søg

Tur i tivoli for udsatte børn


Donation

Forskningsprojekt

Calcium til Hjertestop

Præhospitalet, Region Midt

Donationen går til et projekt, der skal undersøge, om calcium i tillæg til standardbehandling kan hjælpe med at genvinde tilstrækkeligt blodkredsløb hos patienter med hjertestop uden for hospital. Ca. 5.000 danskere rammes årligt af hjertestop uden for hospital, og kun 16 pct. overlever udover 30 dage. Forskerne vil teste, om behandling med calcium givet direkte i blodåren kan forbedre patienternes mulighed for at overleve til et godt liv. Calcium bruges allerede i dag i nogle tilfælde under behandlingen af hjertestop, da det har en positiv virkning på blodtrykket og hjertets sammentrækningskraft, men der er ringe evidens for den egentlige effekt. Det primære formål med projektet er at undersøge, i hvilket omfang patienten umiddelbart genvinder tilstrækkelig blodcirkulation, mens det sekundære mål er at undersøge overlevelsen efter 30 dage uden alvorlige neurologiske skader. Calcium er billigt og allerede tilgængeligt i lægeambulancerne, og hvis forsøget viser, at calcium kan hjælpe hjertestoppatienter, kan behandlingen hurtigt tages i brug.

Tildelt støtte

295.050 kr.

2021

Modtager

Præhospitalet, Region Midt

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart