Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Camouflage af døre

Kaas Plejecenter, Jammerbugt kommune

På Kaas Plejecenter bor 22 demensramte borgere. Plejecentret har lange gange, hvor borgerne kan gå, men det skaber ofte uro hos de demensramte, da de skal forholde sig til mange mennesker og mange indtryk. Med donationen kan seks døre blive camoufleret med folie med et motiv, fx af et vandfald, så borgerne ikke forbinder dørene med noget, de skal åbne og gå igennem. Derved opnås mere ro og tryghed for dem.

Tildelt støtte

8.832 kr.

2021

Modtager

Kaas Plejecenter, Jammerbugt kommune

Region

Nordjylland