Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Center for Bevægelse i Skolen

Dansk Skoleidræt

Denne donation går til at etablere Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen, som over de næste tre år skal understøtte implementeringen af det skolelovmæssige krav om gennemsnitligt 45 minutters daglig idræt og bevægelse som en del af en varieret skoledag og dermed sikre, at flere børn og unge bevæger sig mere. Dette skal ske ved at arbejde for en målsætning om, at kommuner og skoler i højere grad etablerer strukturer og bæredygtige indsatser omkring idræt og bevægelse i skolen for at understøtte en vedvarende praksisændring og dermed etablering af en bevægelseskultur på den enkelte skole. I det tidligere partnerskab ”Sunde Børn Bevæger Skolen” mellem Dansk Skoleidræt og TrygFonden i årene 2015-2019 er der udviklet en række succesfulde, velafprøvede og kendte indsatser som fx ”Sæt skolen i bevægelse” og ”Aktive Pauser”. Nu skal det nye center bygge videre på de eksisterende indsatser og arbejde for en mere varig forankring af indsatserne til gavn for de kommende generationers sundhed.

Tildelt støtte

5.000.000 kr.

2020

Modtager

Dansk Skoleidræt

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet