Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Forskningsprojekt

Dans dig til mental sundhed

Aalborg Universitet

Donationen går til en indsats, der skal nedbringe ensomhed og forbedre ældre borgeres mentale og fysiske helbred gennem online danseundervisning. Nedlukningen af samfundet under Covid-19 har medført øget isolation og ensomhed blandt ældre borgere, som har risiko for at få psykiske og fysiske helbredsproblemer. Forskerne er allerede i gang med at undersøge, om dans kan forebygge fald hos mennesker med knogleskørhed, og de umiddelbare resultater er positive. På den baggrund vil forskerne nu undersøge, om online danseundervisning også kan nedbringe ensomhed og forbedre ældre borgeres mentale og fysiske helbred. Projektet omfatter 50 ældre i Aalborg Kommune, og dansetræningen udvikles i samarbejde med Foreningen for Integreret Moderne Dans. Undersøgelsen skal bidrage med viden om, hvordan fysisk og mental sundhed ændres under dansetræning og identificere de faktorer, der øger motivation og deltagelse. Resultaterne kan bruges i fremtidige indsatser, der bruger kunst til at bekæmpe fysisk inaktivitet og forbedrer livskvaliteten.

Tildelt støtte

802.721 kr.

2021

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Et godt liv som pårørende