Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Projekt

DAT familiegruppe

Psykiatri og Handicap Bornholms regions kommune Ullasvej 17 3700 Rønne

Patienter med diagnosen ustabil personlighedsstruktur (borderline) har særlige udfordringer, hvis de bor på Bornholm, idet Region Hovedstadens tilbud om adfærdsterapi ikke findes på øen. Patienterne henvises derfor til Region Hovedstadens øvrige afdelinger, men for mennesker med borderline kan det være meget svært at rejse med fly og i det hele taget være ude blandt mange mennesker. I Socialpsykiatrien på Bornholm har man derfor valgt at tilbyde social færdighedstræning baseret på principperne fra adfærdsterapien. Med denne donation skal tilbuddet udvides til også at omfatte en familiegruppe, så pårørende også inddrages.

Tildelt støtte

199.000 kr.

2019

Modtager

Psykiatri og Handicap Bornholms regions kommune Ullasvej 17 3700 Rønne

Region

Hovedstaden

Delmål

Klar til livet