Søg støtte

Søg

Turlederposer


Donation
Særpujle: Alle stemmer tæller

Projekt

De tavse stemmer

NGO Askovfonden

KBH+ under Askovfonden er et kultur- og ungehus, der arbejder for at styrke deltagelsen for unge 15-30-årige i udsatte positioner i meningsfulde fællesskaber gennem kreative projektforløb og klubtilbud. Med denne donation vil KBH+ øge stemmeantallet blandt minoritetsetniske unge, der sjældent deltager i og stemmer ved valg, og styrke deres deltagelse i og bevidsthed om demokratiske aktiviteter. Der skal ansættes og uddannes fire ungeambassadører fra 18+ Klubben, som er målrettet kriminalitetstruede unge over 18 år. Ungeambassadørerne skal gennem besøg og oplæg videreformidle deres nye viden og være positive rollemodeller og derigennem mobilisere deres netværk til at stemme. Gennem hele forløbet vil de unge få hjælp bl.a. til at producere indhold til sociale medier. Som led i projektet vil KBH+ også afvikle andre aktiviteter, der kan give de unge – både over og under 18 år – viden om, hvorfor det er vigtigt, og hvad de egentlig har af indflydelse ved at afgive deres stemme. Målet er at skabe demokratisk selvtillid og engagement i fællesskab med andre unge og vende de unges tavse stemmer til aktiv demokratisk deltagelse.

Tildelt støtte

320.250 kr.

2024

Modtager

NGO Askovfonden

Region

Landsdækkende

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati