Søg støtte

Søg

Fodbold i Hastrupparken 4600


Donation

Projekt

Demensbesøg hos Vildmoseporten

Fonden Vildmoseporten

Vildmoseporten er et gammelt landbrug, der er indrettet som en typisk bondegård fra halvtredserne. Foruden at formidle Store Vildmoses historie er gården også et besøgscenter for demente borgere, der kan komme på besøg og få oplevelser, der frembringer erindringer fra ungdommen. Med hjemmebag, sang og musik liver de demente op og får sat gang i hukommelsen. For at kunne videreføre de eksisterende aktiviteter i en periode på fem år og derudover afprøve, om tilbuddet har en positiv virkning på demente under 60 år, går denne donation til opretholdelse af Vildmoseportens aktiviteter. Der vil samlet være 60 besøg om året gennem den femårige projektperiode svarende til 300 besøg, og det anslås, at ca. 500 personer vil få glæde af indsatsen.

Tildelt støtte

600.000 kr.

2017

Modtager

Fonden Vildmoseporten

Region

Nordjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende