Søg støtte

Søg

Den lille spejderuge


Donation

Projekt

Den lille spejderuge

De grønne pigespejdere

Donationen går til produktion af materialer til den sidste fase i pilot-indsatsen ”Den lille spejderuge”, der skal give børn en tryg skolestart og en plads i klassens fællesskab med sjove oplevelser og undervisningsaktiviteter i naturen. Børnehaveklasser tilbydes et femdages undervisningsforløb, der trækker på spejdermetodens uformelle læring og bruger naturen som et frirum, der fremmer dannelsen af fællesskaber. Indsatsen er testet med stor succes, og i 2021 deltager op mod 400 børnehaveklasser og 10.000 børn. De foreløbige erfaringer viser, at børn, der har oplevet udfordringer ved skolestart, er blomstret op under Den lille spejderuge. Ambitionen er at skabe en øget naturnysgerrighed samt at styrke fællesskabet i de nyopstartede børnehaveklasser. Den lille spejderuge skal på sigt forankres i alle dele af De grønne pigespejdere, bl.a. gennem nyt aktivitetsmateriale og materiale til de lokale spejdergrupper, som de kan bruge til at række ud til de skoler, der deltager i Den lille spejderuge. Projektet samarbejder med Center for Børn og Natur.

Tildelt støtte

417.500 kr.

2021

Modtager

De grønne pigespejdere

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle