Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

Den største drøm 2.0

Foreningen Teater BorderLine

Det skønnes, at cirka 122.000 børn på landsplan vokser op i en familie, hvor en eller flere har et alkoholproblem. Opvækst i en familie med alkoholmisbrug kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer. Denne donation går til et projekt, der skal oplyse, forebygge og aftabuisere børns opvækst i alkoholfamilier. Projektet omfatter en teaterforestilling for børn, materiale til en efterfølgende dialog med børnene samt undervisningsmateriale, og målgruppen er elever i 4.-6. klasse, deres lærere samt kommunalt fagpersonale. Målet med indsatsen er at give børnene viden om, hvad der sker, når en eller flere i den nære familie drikker, samt hvor og hvordan man kan få hjælp. Projektet gennemføres i samarbejde med Rusmiddelcenter Lolland, Center for Afhængighed i Guldborgsund Kommune, Center for Rusmidler i Vordingborg Kommune, Rusmiddelteamet i Odsherred Kommune og TUBA Sjælland. Et tilsvarende projekt har tidligere været gennemført i Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner. Erfaringerne herfra har været meget positive, hvilket er baggrunden for, at projektet nu ønskes udbredt til flere områder.

Tildelt støtte

388.995 kr.

2020

Modtager

Foreningen Teater BorderLine

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start