Søg støtte

Søg

Din stemme er vigtig


Donation
Særpujle: Alle stemmer tæller

Projekt

Din stemme er vigtig

Fonden for Socialt Ansvar

Målgruppen for dette projekt er stemmeberettigede voksne over 18 år med ikke-vestlig oprindelse bosiddende i udsatte boligområder. Denne gruppe stemmer ifølge ansøger væsentligt mindre end etniske danskere, hvilket bl.a. hænger sammen med lavere uddannelsesniveau og manglende traditioner på grund af oprindelse i lande uden eller med dårligt fungerende demokrati. Projektet består bl.a. af en oplysningskampagne, der gennem en folder og en film skal klæde målgruppen på med viden om, hvem der kan stemme til EU-parlamentsvalget, og hvordan valgprocessen helt konkret foregår. En dør-til-dør-kampagne, hvor frivillige banker på døre i et område med lav valgdeltagelse og fortæller om valget, vælgermøder og fælles vandring til valgsteder er andre elementer i projektet, der skal få flere minoritetsetniske danskere til at stemme.

Tildelt støtte

274.875 kr.

2024

Modtager

Fonden for Socialt Ansvar

Region

Landsdækkende

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati