Søg støtte

Søg

Trivselsgrupper for børn/unge


Donation

Projekt

DrengeAkademiet 2023.

LøkkeFonden

Donationen går til en indsats, der skal give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Selvom der gennem mange år er investeret massivt i børne- og ungeområdet, forlader mange uddannelsessystemet med folkeskolens afgangseksamen eller mindre, og det er især drenge, som falder fra. Hvis man ikke får en uddannelse, er man i markant større risiko for et liv i mistrivsel og for at stå uden for vigtige fællesskaber som fx arbejdsmarkedet. Med donationen kan LøkkeFonden gennemføre DrengeAkademiet 2024, som er en 14-dages sommercamp, hvor en gruppe drenge får mulighed for at lære hinanden at kende og arbejde med at styrke deres faglighed, selvværd og sociale intelligens. Gennem det efterfølgende etårige mentorforløb kommer drengene bl.a. på virksomhedsbesøg, som giver dem indsigt i arbejdsmarkedet, inspiration til mulige fritidsjob og skaber afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Ambitionen er, at 110 drenge i 7. og 8. klasse med markante faglige efterslæb i dansk og matematik deltager i indsatsen. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Adecco og MentorDanmark.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2023

Modtager

LøkkeFonden

Region

Landsdækkende

Delmål

Parat til uddannelse