Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

E-sport

Lindholm Dagskole

Skole- og behandlingstilbuddet Lindholm Dagskole henvender sig til børn og unge med følelsesmæssige og adfærdsrelaterede problematikker og forskellige grader af OCD, ADHD, Tourette og Aspergers. Børn og unge med særlige behov har ofte udfordringer med at fungere i den almindelige folkeskole og navigere i de tilbud, der findes efter skoletid. Computerspil hjemme giver ofte eleverne succesoplevelser, så med det formål at skærpe elevernes faglige evner og styrke deres sociale kompetencer vil Lindholm Dagskole bruge denne donation til at tilbyde eleverne e-sport-undervisning. Donationen går til diverse udstyr som borde, stole, PC, skærme, tastaturer, mus og høretelefoner. Eleverne vil modtage e-sport-undervisning to gange om ugen og vil efter endt forløb modtage læringsbeviser, som kan fremvises ved endt skoleforløb og i forbindelse med eventuel jobsøgning.

Tildelt støtte

78.000 kr.

2020

Modtager

Lindholm Dagskole

Region

Sjælland

Fokusområde

En chance i livet