Søg støtte

Søg

Duocykel


Donation

Projekt

E-sport på socialt værested

HUSET

Covid-19 har for en periode sat en stopper for de arrangementer og turneringer, som værestedet Husets brugere deltog og dystede i via Landsforeningen af Væresteder. Her mødtes brugerne og netværkede med hinanden på tværs af værestederne. Huset ønsker derfor at igangsætte et e-sportsprojekt og give brugerne mulighed for at spille mod personer fra andre væresteder via PC og PlayStation. Donationen gør det muligt at indkøbe to e-sport/gaming pc’er.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2021

Modtager

HUSET

Region

Midtjylland