Søg støtte

Søg

Sommerlejr


Donation

Forskningsprojekt

Effekten af klassestørrelse

VIVE

Donationen går til at undersøge effekten af klassestørrelsen i indskolingen i folkeskolen. Undersøgelsen vil særligt fokusere på, om mindre klasser i indskolingen styrker trivsel og faglighed, og om denne eventuelle effekt vil kunne spores gennem resten af elevernes skoletid. Skoler og klassers størrelse er til stor offentlig diskussion både nationalt og lokalt, men en klassereduktion er en meget stor investering og risikerer at skabe regional lærermangel. Der mangler solid dansk evidens om, hvorvidt de potentielle gevinster opvejer investeringen, og derfor vil forskerne undersøge, hvordan tilfældigt opståede reduktioner i klassestørrelser i indskolingen præger eleverne senere på mellemtrinnet. Ambitionen er at frembringe dokumenteret viden, der kan bruges til at træffe beslutninger om den fremtidige klassestørrelse i Danmark.

Tildelt støtte

430.075 kr.

2021

Modtager

VIVE

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start