Søg støtte

Søg

GO! Motiverende idrætsmiljøer


Donation

Projekt

Efteruddannelse af frivillige

TUBA

Denne donation går til at opkvalificere og efteruddanne TUBA’s frivillige terapeuter, der hjælper børn og unge opvokset i familier med alkoholproblemer. De frivillige terapeuter er afgørende for, at TUBA kan nedbringe ventelister og hjælpe flest mulige børn og unge. Hjælpen er gratis, og målgruppen for TUBA’s arbejde er unge mellem 14 og 35 år. Denne donation går til at efteruddanne 20 af TUBA’s terapeuter. Undervisningen er udviklet af TUBA i samarbejde med Metropol, samt Børn, Unge & Sorg, og kurset er således tilpasset behov og målgruppe. I sidste ende har projektet til formål at hjælpe de unge i deres fremtidige livsmestring og give dem de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer på lige fod med andre unge.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2016

Modtager

TUBA

Region

Landsdækkende