Søg støtte

Søg

HC Ands ”anatomi univers”.


Donation

Projekt

eHealth til voldtægtsområdet

Syddansk Universitet

Donationen går til at udvikle og afprøve et digitalt tilbud til personer, som har været udsat for seksuelle overgreb for at reducere negative følgevirkninger. Voldtægt medfører ofte massive psykologiske følgevirkninger for særligt den overgrebsramte, men også for de pårørende og fagpersonalet omkring. Det anslås, at omkring 68.000 kvinder og 15.000 mænd årligt udsættes for et seksuelt overgreb i Danmark. Herunder anslås det, det 24.000 kvinder udsættes for voldtægt eller forsøg herpå. Det er dog langt fra alle, der anmelder overgrebet til politiet, og det er heller ikke alle, der anvender det offentlige, psykologiske behandlingstilbud til overgrebsramte. I de seneste år er elektronisk kommunikation blevet anvendt til sundhedsfremmende tiltag (eHealth), og COVID-19 har medført et forstærket behov for at kunne udføre behandling online. International forskning inden for seksuelle overgreb viser, at de eksisterende eHealth-tilbud ofte ikke imødekommer brugerne i tilstrækkelig grad, og derfor ønsker Center for Voldtægtsofre i Aarhus at opdatere, opkvalificere og udvide de eksisterende tilbud for bedre at kunne forebygge og afhjælpe negative psykologiske følgevirkninger efter et seksuelt overgreb.

Tildelt støtte

1.968.435 kr.

2021

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Et liv uden kriminalitet