Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

"Ejerskab i Psykiatrien"

Region Hovedstadens Psykiatri

Støtten går til et projekt, der skal give psykiatriske patienter større ejerskab til Psykiatrisk Center København, mens de er indlagt. Omkring 75 patienter skal involveres over to år, og der er flere delprojekter. Bl.a. vil patienter få adgang til haver, hvor de kan luge og vande, og der vil være besøg af kokke, musikere og andre kunstnere på hospitalet. Et tredje element vil være sund mad og fysisk træning. Derudover vil der være mulighed for, at patienter udsmykker hospitalet både ude og inde.

Tildelt støtte

210.000 kr.

2019

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Hovedstaden