Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

En plads i fællesskabet

Home-Start Aarhus

Mange småbørnsfamilier mangler i perioder det overskud, der skal til for at få hverdagen til at hænge sammen og til at forebygge og løse problemer i tide. En frivillig familieven, der ugentlig kommer på besøg for at støtte og aflaste, kan gøre en verden til forskel. Siden 2009 har Home-Start Aarhus været bindeled mellem sårbare småbørnsfamilier og frivillige, der har tid og overskud til at hjælpe både praktisk og mentalt. Den generelle målgruppe for indsatsen er pressede, udsatte familier med mindst ét barn under skolealderen. Dette projekt sætter særligt fokus på de allermest sårbare og ressourcesvage familier, der på grund af opstået sygdom eller handicap hos et af familiemedlemmerne oplever, at de mangler netværk og er ensomme. Forløbet med en familieven varer typisk i seks måneder, og erfaringerne viser, at indsatsen hurtigt viser positive resultater og mindsker risikoen for social eksklusion og følelsen af ensomhed. De frivilliges indsats betyder, at en krisesituation undgår at blive optrappet, at opbrud forebygges, og at familien får overskud til at komme videre i livet – både familiemedlemmerne hver især og i fællesskab.

Tildelt støtte

508.500 kr.

2015

Modtager

Home-Start Aarhus

Region

Midtjylland