Søg støtte

Søg

Ny familiebesøgslejlighed


Donation

Projekt

Ensomhed - en samarbejdsmodel

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region M

Ensomhed er et betydeligt samfundsproblem med store sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. At være ensom er stigmatiserende og ofte forbundet med marginalisering samt skyld- og skamfølelse. Samtidig øger vedvarende ensomhed risikoen for forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, søvnforstyrrelse og depression. Det er et paradoks, at cirka 5 % af befolkningen i Danmark er ensom på trods af, at der eksisterer en række initiativer/tilbud henvendt til ensomme, hvor der er mulighed for at indgå i forskellige typer af fællesskaber. En afgørende udfordring er imidlertid selve rekrutteringen af ensomme, som har mange grunde til ikke at henvende sig. Med denne donation ønsker CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland at undersøge, hvilke samfundsgrupper, som er særligt udsatte ift. ensomhed på baggrund af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse. Den viden skal anvendes til at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning er særlig stort og afdække metoder, der kan anvendes ved rekruttering af ensomme. Projektet skal udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem Aarhus Kommune og relevante aktører mhp. at afhjælpe ensomhed. Ligeledes vil projektet styrke allerede eksisterende initiativer til afhjælpning af ensomhed.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2015

Modtager

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region M

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet