Søg støtte

Søg

Trivsel i Dalum pigeafdeling


Donation

Projekt

Ensomhedsbekæmpelse

Værestedet Drys Ind

Værestedet Drys Ind er for ensomme ældre i København, som aldrig har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet, har haft et alkoholmisbrug, aldrig har stiftet familie eller bare er blevet så gamle, at omgangskredsen er skrumpet. De ansatte og frivillige står hver måned for arrangementer, der skal skabe gode sociale relationer samt livsglæde og livsmod blandt brugerne. Med donationen kan værestedet fortsætte som et fast holdepunkt for de ca. 190 brugere.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2023

Modtager

Værestedet Drys Ind

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår