Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Et Multirum for Alle

Randers Kommune og Danske Handicaporganisationer Randers

Aktivitetscenter Randers tilbyder aktiviteter for børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Centret ønsker at øge udbuddet af aktiviteter med et multirum, som har høj handicaptilgængelighed, og som rummer de nyeste teknologiske løsninger, som skal skabe gode rammer for aktiviteter og sociale fællesskaber. Rummet skal indrettes med bl.a. et interaktivt gulvsystem og boblerør, som skal give brugerne gode sansemæssige oplevelser og sociale fællesskaber omkring aktiviteterne.

Tildelt støtte

397.552 kr.

2021

Modtager

Randers Kommune og Danske Handicaporganisationer Randers

Region

Midtjylland